Takaful dan insurance adalah sangat penting kerana mereka berfungsi untuk menyediakan jaring keselamatan kewangan sekiranya berlaku sesuatu yang tidak diingini berlaku kepada anda, seperti menghidap penyakit kritikal, mengalamai kemalangan, kehilangan harta benda, atau bahkan kematian.

Secara umum, Takaful adalah seperti insurans Islam. Walau bagaimanapun, Takaful pada asasnya berbeza dengan insurans dari segi prinsipnya dan cara pengendaliannya. Takaful juga bukan hanya untuk orang Islam. Ia juga terbuka kepada orang yang bukan beragama Islam yang lebih suka melanggan dan menerima faedah Takaful.

Jadi bagaimana mereka berbeza?

Pada asasnya, insurans adalah perjanjian antara pihak yang diinsuranskan (anda) dan syarikat insurans (Syarikat yang menanggung risiko). Perjanjian ini dokenali sebagai polisi, dan untuk diinsuranskan, bayarak, juga dikenali sebagai premium, dibayar oleh anda kepada pihak syarikat insurans.

Premium tersebut dilaburkan oleh syarikat insurans. Anda tidak mempunyai guasa di mana pelaran ini dibuat dan boleh merangkumi perniagaan yang tidak patuh syariah termasuk perniagaan yang mempunyai unsur perjudian, minat dan risiko/ketidakpastian yang tinggi.

Saling bantu membantu dalam Takaful

Sama seperti insurans, pengendali Takaful juga akan melaburkan sumbangan anda, namun hanya perniagaan patuh Syariah yang memenuhi syarat. Ini memberi anda keyakinan kepada anda sekiranya anda ingin memastikan langganan Takaful anda mematuhi Syariah.

Sama seperti insurans konvensional, terdapat banyak jenis pelan Takaful yang meliputi perlindungan nyawa / Takaful keluarga, perubatan, pendidikan dan pelaburan. Dalam skim Takaful, apa yang anda ada adalah pengaturan berdasarkan konsep Ta`awun (kerjasama dan tolong menolong). Ini bermaksud peserta atau pemegang sijil bagi rancangan Takaful masing-masing bukan sahaja akan melindungi diri mereka sendiri secara berasingan semasa menghadapi musibah, tetapi juga memberi tolong menolong kepada semua peserta Takaful yang layak dan juga calon mereka.

Di GREAT EASTERN TAKAFUL, dana Tabarrudimiliki bersama dan secara kolektif oleh semua peserta Takaful. Oleh itu, apabila sumbangan yang dibuat kepada Tabarru melebihi jumlah tuntutan dan rizab yang perlu dibayar untuk tahun kewangan tertentu, lebihan dana ini akan dibahagi sama rata kepada para peserta dan GREAT EASTERN TAKAFUL. Surplus sharing – Ini bermaksud anda tidak perlu menunggu sehingga akhir tempoh perlindungan Takaful anda untuk menerima sebarang sumbangan lebihan, dan anda masih akan mengambil bahagian dalam perkongsian tersebut walaupun tuntutan telah dibuat.

Pencalonan melalui Hibah bersyarat dalam Takaful

Secara harfiah bermaksud hadiah atau warisan, Hibah membenarkan peserta Takaful mencalonkan seseorang (atau orang) yang akan menerima Hibah setelah anda meninggal jika anda tidak mahu faedah Takaful anda diedarkan sebagai sebahagian daripada harta pusaka anda bersama dengan aset anda yang lain. Ini adalah ciri unik yang sesuai dengan produk jenis warisan dan merupakan kemuncak rancangan i-GENerasi kami. Rancang warisan anda dengan menyerahkan faedah anda kepada orang yang anda sayangi dengan memilih Hibah bersyarat sebagai kaedah penamaan calon. Ini akan melindungi dan melindungi keluarga dan orang tersayang walaupun anda tidak lagi dapat melakukannya. Dengan menamakan orang yang anda sayangi sebagai benefisiari (di bawah Hibah bersyarat), mereka akan menerima faedah kematian anda tanpa perlu melalui prosedur pewarisan yang panjang.

Takaful, anda memerlukannya!

Pada akhirnya, Takaful memberi anda jaring keselamatan kewangan sekiranya berlaku di luar jangkaan. Sekiranya anda tidak mempunyainya, kami sangat mengesyorkan anda melanggan pelan Takaful. Sama ada penyakit yang melemahkan, atau kecacatan atau kematian akibat kemalangan, Takaful dapat memastikan anda dan orang tersayang anda mendapat pampasan dan penjagaan yang diperlukan.

Ketahui lebih lanjut mengenai pelbagai rancangan perlindungan GREAT EASTERN TAKAFUL dan rancangan penunggang tambahan untuk mendapatkan ketenangan fikiran untuk anda dan keluarga anda hari ini.