Pelan i-Great GENerasi merupakan pelan Hadiah paling bermakna dari anda untuk generasi seterusnya.

Di setiap peringkat kehidupan anda, ada perkara-perkara penting yang anda perlu lindungi. Anda bekerja keras untuk hidup selesa dan memastikan orang tersayang menikmati hasilnya dan untuk generasi seterusnya. Apa kata anda hadiahkan kasih sayang anda yang mutlak dengan i-Great GENerasi, pelan bertempoh yang fleksibel dengan peningkatan jumlah perlindungan automatik untuk memenuhi perkembangan keperluan anda di masa hadapan dan meninggalkan legasi kasih sayang kepada orang yang tersayang.

Manfaat-manfaat utama

Pelan yang berpatutan dengan Jumlah Perlindungan yang tinggi bermula dari RM250,000

 • Dapatkan perlindungan dengan Jumlah Perlindungan yang tinggi bermula dari RM250,000.

Manfaat Rangsangan Perlindungan

 • Pada setiap akhir tahun ke-5 Tahun Sijil, Jumlah Perlindungan Asas* akan meningkat sebanyak 10%, sehingga 10 kali peningkatan, atau bersamaan penambahan 100% daripada Jumlah Perlindungan Asas sepanjang Tempoh Sijil, tertakluk kepada terma dan syarat.
 • berdasarkan Jumlah Perlindungan Asas terawal atau Jumlah Perlindungan Asas semasa, yang mana lebih rendah.

Tingkatkan perlindungan anda dengan pilihan Manfaat Kemalangan

 • Tingkatkan pelan i-Great GENerasi anda untuk perlindungan yang lebih komprehensif dengan 5 rider-rider pilihan ini:
 • Perlindungan Kemalangan
  • i-Accidental Death Benefit Term Rider
 • Penyakit Kritikal
  • i-Additional Lifetime Critical Illness Term Rider
  • i-Lifetime Critical Illness Term Rider
 • Pengecualian Caruman
  • i-Provider Critical Illness Term Rider – untuk Orang Yang Dilindungi
  • i-Contributor Protection Plus Term Rider – untuk Pencarum

Manfaat tambahan

Manfaat Matang

 • Apabila pelan anda matang, anda akan menerima Nilai Tunai daripada Akaun Individu Peserta, jika ada, dibayar sekali gus.

Perlindungan Lanjutan Automatik

 • Nikmati perlindungan berterusan dengan Perlindungan Lanjutan Automatik selepas tempoh 30 tahun atau matang pada umur 60 tahun.

Manfaat Kematian semasa menunaikan Haji/Umrah

 • Sekiranya berlaku Kematian pada Orang Yang Dilindungi semasa Sijil berkuat kuasa semasa menunaikan Haji atau Umrah dan bukan disebabkan oleh kemalangan, sebuah jumlah tambahan sebanyak seratus peratus (100%) daripada Jumlah Perlindungan Asas akan dibayar sebagai tambahan ke atas Manfaat Kematian.

Perkhidmatan Badal Haji, Wakaf dan Hibah

 • Perkhidmatan-perkhidmatan ini adalah opsyenal dan anda perlu mengisi borang perkhidmatan Badal Haji, borang perkhidmatan Wakaf, borang penama dan borang serah hak untuk perkhidmatan pilihan anda masing-masing.

Bagaimanakah i-Great GENerasi berfungsi

Nota dan penafian

Sila ambil perhatian terhadap perkara di bawah untuk memastikan anda memahami sepenuhnya tentang apa yang dilindungi dan tidak dilindungi oleh produk ini. Jika terdapat keraguan, sila hubungi Azly Perunding Great Eastern Takaful anda ditalian 6011-1023 0305