Takaful merupakan salah satu konsep insurans yang berasaskan Muamalat Islam dan berlandaskan hukum Syariah. Konsep ini sebenarnya telah diamalkan sejak lebih 1,400 tahun dahulu. Pada asasnya, sistem Takaful berteraskan konsep kerjasama, tanggungjawab, jaminan, perlindungan dan saling membantu dalam kalangan para pesertanya.

Bahasa mudahnya… saya perumpamaan ibarat ada sebuah kampung. Di mana orang kampung yang terdiri dari kanak – kanak kecil, orang dewasa dan orang orang tua hidup aman dan damai serta harmoni. Namun dalam melalui kehidupan harian ,pasti akan ada sesuatu musibah yang berlaku seperti kemasukan hospital akibat kecederaan atau sakit kronik atau mungkin juga ada berlaku sesuatu kematian. Maka itu, perbelanjaan pengurusan serta kelangsungan hidup dan lain lain perkara untuk menampung kehidupan seterusnya itu akan di tanggung oleh siapa?

Apakah jiran atau orang orang kampung hanya membiarkan sahaja keadaan tersebut berlaku? Maka di sinilah keindahan takaful itu, yang mana wang kumpulan dari orang orang kampung tadi di berikan atau di agihkan kepada yang sakit tadi bagi menguruskan ubat – ubatan misalannyn. Atau juga, wang belanja sementara untuk si balu atau orang yang di tinggalkan mencari pendapatan setelah kehilangan pasangan.

Dalam erti kata lain, ia merupakan penyediaan sumbangan yang dikongsikan bersama bagi membantu atau meringankan bebanan untuk mereka yang memerlukannya. Asas falsafah ini adalah berpandukan kepada beberapa hadith Rasulullah S.A.W yang antaranya: –

 1. Dalil Kerjasama
 2. Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, janganlah kamu tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. (Al-Maidah: 2)
 3. Allah akan sentiasa membantu hamba-Nya selagi mereka saling membantu antara satu sama lain. (Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Daud)
 4. Dalil Tanggungjawab
 5. Ibarat hubungan dan perasaan orang-orang beriman sesame mereka adalah seperti jasad, apabila salah satu daripadanya ditimpa kesusahan, maka seluruh anggota yang lain juga akan merasainya. (Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim)
 6. Dalil Saling Melindungi
 7. Demi hayatku yang berada dalam kekuasaan Allah, tiada siapa yang akan masuk Syurga jika beliau tidak melindungi jirannya yang berada dalam kesusahan. (Diriwayatkan oleh Imam Ahmad)
 8. Berasaskan kepada dalil di atas, para ilmuan Islam memutuskan bahawa usaha bersepadu perlu wujud untuk melaksanakan konsep Takaful sebagai keadah terbaik untuk memenuhi tuntutan ini.
 9. Memahami Kontrak Takaful
 10. Meskipun konsep insurans dibenarkan dalam Syariah, terdapat beberapa amalan insurans konventional yang bercanggah. Amalan Takaful yang dipraktikkan sekarang menggunakan gabungan dua jenis ‘Aqad (kontrak) utama. Ianya adalah kontrak Tabarru’ (derma) and Wakalah (ejensi) yang bebas daripada sebarang unsur Riba (faedah), Maisir (perjudian) dan Gharar (tidak jelas). Sistem Takaful memberi penekanan terhadap semangat kerjasama dan tanggungjawab sesama para peserta.

Manfaat Takaful

Melalui semangat kerjasama dan tanggungjawab sesama peserta, amalan menyumbang dan kebajikan memberikan peluang kepada para peserta untuk mendapatkan manfaat dalam dua bentuk keuntungan. Pertama, keuntungan daripada segi kewangan menerusi pelan Takaful itu sendiri. Kedua “manfaat” daripada segi rohaniah di mana para peserta dapat memenuhi tanggungjawabn yang disyariatkan oleh agama dan tuntutan social melalui kaedah Tabarru’. Sistem Takaful tidak hanya bermanfaat kepada Muslim sahaja, malah ia turut memberi kebaikan kepada semua peserta tanpa mengira pegangan agama mereka.Dan pada hemat saya ,ganjaran pahala sudah ada kerana kita telah menyumbang sebahagian derma(caruman) kita tadi untuk membantu keluarga yang kita tidak kenali bagi meringankan kesakitan/musibah yang berlaku ke atasnya.

Kenapa Pilih Great Eastern Takaful

agent great eastern takaful kuala lumpurBaik ,ini soalan yang biasa saya dapat dan juga berat untuk saya sampaikan dalam bentuk penulisan. Saya cuba sampaikan dengan penuh gaya dan bersahaja agar maklumat yang saya cuba sampaikan ini sampai kepada tuan tuan dan puan puan.

Kerana jika tidak di sampaikan dengan cara yang baik, isi dan mesej yang tuan tuan dan puan dapat tidak begitu impak.

Saya melihat Sejarah dan Urus Tadbir pengendali Takaful.

Sebelum saya memilih ansuran dan takaful sebagai kerjaya saya, Saya merupakan Assistant Engineer di sebuah Badan Kerajaan. Tahun 2004 adalah tahun pertama saya mengambil peperiksaan Insurans Hayat dan Insurans Berkait Pelaburan. Di mana pada waktu itu setiap agent yang ingin mejual polisi insurans wajib hadir dan jawab 2 peperiksaan ini. Saya masih ingat lagi tidak ada langsung hebahan Takaful walaupun pada waktu itu sudah ada beberapa syarikat pengendali Takaful di Malaysia. (siapa itu, rasanya anda boleh teka).

Saya akui agak mencabar untuk memberikan keyakinan kepada orang muslim mengenai kepentingan insurans tambahan pula Great Eastern masih belum ada Takaful pada waktu itu. Di pendekkan cerita pada tahun 2010 Great Eastern berjaya mendapat lesen takaful dan 2011 ,produk pertama Great Eastern Takaful berjaya masuk ke pasaran Malaysia.

Sepanjang tahun 2004 sehingga 2009, saya lalui pelbagai halangan dan rintangan. Saya di ajar bagaiamana untuk memahami produk dari sudut teknikal, sehinggala cara bagaiamana menjual insurans dengan cara yang betul. Kesilapan ramai agent tidak berjaya menutup kes (closed case) adalah kerana banyak kepada menjual tidak kepada keperluan dan konsep.Jadi tidak hairan mengapa hari ini Great Eastern masih kukuh teguh kerana bentuk latihan dan urus tadbir yang cukup profesional serta di bantu lagi latihan wajib hadir yang di sediakan oleh pihak HQ Great Eastern Takaful.

Untuk pengetahuan anda Great Eastern Life adalah merupakan syarikat tertua dan terbesar yang dalam Insurans Company. Tarikh penubuhan 26 Ogos 1908 telah berjaya di catatkan dalam Malaysia Book Of Record sebagai syarikat Tertua dan Terbesar dalam industri insurans.

Untuk makluman anda, Great Eastern Takaful juga telah berjaya mendapat bebberapa anugerah seperti :-

 • Best New Takaful Operator Awards 2011
 • Best New Islamic Institution 2012
 • Best Takaful Operator Asia 2013
 • Faster Growing Takaful Company 2018

Pada saya,ini sudah cukup meletakkan keyakinan penuh bahawa Great Eastern Takaful mampu berdiri teguh kerana sejarah telah mengukir kuukuhan jenama itu sendiri. Dari segi sistem pengurusan, tuntutan claim dan sebagainya. Saya telah lama berkhidmat dengan syarikat Great Eastern dan saya amat berpuas hati apabila melihat pelanggan – pelanggan saya gembira dan bahagia apabila plan yang mereka carum sampai seperti yang dijanjikan dalam polisi.

Untuk quotation percuma dan maklumat produk yang mengikut kesesuaian bajet anda. Anda boleh klik pelan quotation percuma.

Juga, jikalau anda berminat ingin menyertai sebahagian dari kerja amal dan mengajak ke arah kebaikan. Saya sedia membantu kerana pasaran takaful hari ini jauh tinggi permintaannya tidak seperti mula – mula saya menyertai awal tahun 2004. Pasaran yang luas ibarat lautan biru ini, saya tidak cakap mudah tetapi sangat boleh dipasarkan kepada masyarakat mengenai kepentingan takaful.Kini populasi rakyat Malaysia sudah mencapai ke 32 Juta dan 69% adalah kumpulan bumiputra.Untuk makluman tuan tuan dan puan puan hanya 15% sahaja yang di lindungi atau memiliki sijil takaful.Kik kerjaya great eastern takaful untuk mendapatkan info lanjut.